На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.12.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк jе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2.5
13.12.2022 08:00 86.81 41.66
13.12.2022 17:00 47.36 30.3
13.12.2022 18:00 55.19 32.83
13.12.2022 20:00 55.5   44.33