На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски Парк.
2021-11-13 10:00:00          82.57
2021-11-13 12:00:00          66.83
2021-11-13 15:00:00          61.92
2021-11-13 16:00:00          69.69

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM2.5 на мерном месту Градски Парк.

2021-11-13  08:00:00 50.44
2021-11-13  09:00:00 37.88
2021-11-13  22:00:00 42.19