На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатнихе концетрације сумпордиоксида  на мерном месту Брезоник у 12:00 износило 510,27 ug.m-3