На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-10-13 08:00:00 96.32
2022-10-13 09:00:00 73.1
2022-10-13 13:00:00 52.45
2022-10-13 15:00:00 70.25
2022-10-13 18:00:00 50.19

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2022-10-13 08:00:00 66.89
2022-10-13 09:00:00 49.76