На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

 
Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk.