На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парk.
2021-09-13 07:00:00 80.87 23.81
2021-09-13 08:00:00 90.9 25.63
2021-09-13 09:00:00 54.68 13.07