На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима

Време Брезоник Г. парк Кривељ Институт
2020-09-13 08:00:00 325.92 1193.42 24.49 1061.99
2020-09-13 09:00:00 232.85 606.15 56.35 208.08
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ10 и ПМ2.5 на мерном месту Градски парк
2020-09-13 08:00:00 58.18 31.39