На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт

8/13/2021 7:00             395.12

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парк.

2021-08-13 18:00:00                   50.98