На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима:

2020-08-13 06:00:00 25.83 505.38 1.33 5.48
2020-08-13 07:00:00   1544.54 4.69 9.55
2020-08-13 08:00:00 1518.06 138.8 41.05 60.04
2020-08-13 09:00:00 540.69 202.24 34.59 164.46
 
Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

 
2020-08-13 08:00:00 81.68 49.37
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст