На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парk.
13.7.2021 07:00 75.34 32.4
13.7.2021 08:00 64.97 23.4
13.7.2021 19:00 52.73 17