На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.06.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 и PM2.5 на мерном месту Градски парк.