На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.05.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
  pm10 pm2,5
5/13/2022 7:00 144.78 50.54
5/13/2022 8:00 51.67 20.84