На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица

 

 PM10    PM2,5
4/13/2023 7:00 61.38 16.31
4/13/2023 8:00 69.75 28.22
4/13/2023 18:00 257.88 52.09