На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксидана мерном месту Градски парк у 08:00 и износило је 368,91 ug.m-3

Брезоник Гградски парк
2021-04-13 08:00:00 134.68 368.91
2021-04-13 09:00:00 262.14

 

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

ПМ 10 ПМ 2.5
2021-04-13 01:00:00 53.69
2021-04-13 03:00:00 55.86 19.74
2021-04-13 04:00:00 141.18 27.97
2021-04-13 05:00:00 55.06 20.81
2021-04-13 06:00:00 125.98 35.67
2021-04-13 07:00:00 98.41 29.75
2021-04-13 08:00:00 105.25 33.64