На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида приказано у табели:

 

                            

  Кривељ Слатина Г.парк Институт Брезоник
2020-04-13 08:00:00 11.41 374.62 1503.92 1782.89 774.85
2020-04-13 09:00:00 27.79 149.33 257.26 269.27 2386.03
2020-04-13 10:00:00 56.94 59.02 69.88 70.73 379.12

 

2020-04-13 19:00:00 6.18     59.99 630.78    12.45     

 

Перекорачење концентрације сусупендованих честица приказано је у седећој табели:  

                             

  ПМ10 ПМ2,5
2020-04-13 07:00:00 144.25 58.57
2020-04-13 08:00:00 165.65 52.07
2020-04-13 09:00:00 97.41 36.09
2020-04-13 10:00:00 56.03 24.94
2020-04-13 11:00:00 62.98 22.39
2020-04-13 12:00:00 44.15 19.06
2020-04-13 13:00:00 69.15 22.76

 

2020-04-13 19:00:00 70.23   34.7
     
2020-04-13 21:00:00 54.75 33.77

 

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст