На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 13.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-13 07:00:00 59.65
2023-03-13 08:00:00 50.32

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.