На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк
2022-03-13 07:00:00 55.97 27.09