На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида на мм Институт у 5:00 и износило је 406,53 ug.m-3.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.