На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.02.2023.године у периоду 00:00h до 09:00h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2023-02-13 08:00:00 55.09

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2023-02-13 00:00:00 32.87
2023-02-13 06:00:00 33.72
2023-02-13 07:00:00 40.65
2023-02-13 08:00:00 52.67
2023-02-13 09:00:00 30.1