На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова је евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксда .

  Brez  Insti. Krive Slat.  G.Park
2/13/2022 0:00 15.27 13.63 11.21 7.81 672.87
2/13/2022 4:00 12.77 12.88 10.5   6.78  368.97
2/13/2022 5:00 13.21 12.99 10.66 5.88  406.35
2/13/2022 20:00 20.27 16.16 10.7    8.7    678.89

 

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
pm10 pm2.5
2/13/2022 21:00 77.72 25.22