На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.01.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PМ10 на мерном месту Градски парк:

2023-01-13  20:00:00    65,3

2023-01-13  21:00:00    63,57

За суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2023-01-13 08:00:00    32.84

2023-01-13 09:00:00    31.31