На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
PM10 PM2,5
2020-12-12 00:00:00 448.93 60.52
2020-12-12 01:00:00 325.61 55.06
2020-12-12 02:00:00 471.93 98.93
2020-12-12 03:00:00 117.49 33.09
2020-12-12 04:00:00 63.24 24.21