На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.11.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.  

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM2.5 на мерном месту Градски парк, и то, у 3:00h је забележено 40,15(ug.m-3). и у 4:00h је било 30,00(ug.m-3).