На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски Парк.
2021-11-12 08:00:00  59.78
2021-11-12 09:00:00  68.14
2021-11-12 16:00:00  102.91

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM2.5 на мерном месту Градски Парк.

2021-11-12 08:00:00 42.78
2021-11-12  09:00:00 41.46