Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-10-12 15:00:00 66.22
2022-10-12 16:00:00 55.52

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2022-10-12 18:00:00 31.82