На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.10.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида  на територији града Бора.
 Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк  у следећим терминима:
ПМ 10 ПМ2,5
2020-10-12 14:00:00 65.56 24.14
2020-10-12 21:00:00 54.01 39.97
2020-10-12 22:00:00 55.45 40.84