На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.09.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-09-12 08:00:00 66.58
2023-09-12 09:00:00 51.81

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.