На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Градски парк

Г.Парк

Институт

Кривељ 

Брезоник

2020-09-12 07:00:00

1832.12

20.33

5.07

6.47

2020-09-12 08:00:00

594.09

17.02

5.16

6.92

2020-09-12 09:00:00

1156.47

15.85

5.46

5.7

2020-09-12 10:00:00

668.44

14.47

5.18

5

2020-09-12 11:00:00

306.68

15.37

4.68

4.66

2020-09-12 12:00:00

210.79

15.26

41.94

4.16

2020-09-12 13:00:00

383.62

15.48

5.39

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ10 на мерном месту Градски парк

 ПМ10 

ПМ2.5

2020-09-12 00:00:00

58.16

26.7

2020-09-12 01:00:00

54.26

20

2020-09-12 07:00:00

58.28

39.35

2020-09-12 09:00:00

56.29

25.93

2020-09-12 12:00:00

50.41

14.85

2020-09-12 13:00:00

85.63

17.65

2020-09-12 14:00:00

61.67

16

2020-09-12 15:00:00

65.48

18.39