На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
2021-08-12 11:00:00 60.58 8.19
2021-08-12 12:00:00 18.91 4.37
2021-08-12 13:00:00 40.93 6.45
2021-08-12 14:00:00 60.71 7.22