На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мернoм месту Градски парк.

Институт Г.Парк
12.7.2021 00:00    69.65 406.23
12.7.2021 01:00 494.75 161.27

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парk у 19:00 које је износило 97.71 ug.m-3