На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан
12.05.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано
прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација
суспендованих честица PM10 и  PM2.5 на мерном месту Градски парк.