На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59  часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Брезоник Градски парк Институт Кривељ Слатина
5/12/2021 2:00 13.77 414.89 13.78 7.7 4.53
5/12/2021 3:00 15.07 719.17 13.9 7.27 4.26
5/12/2021 4:00 15.44 443.38 14.03 6.89 3.76
5/12/2021 17:00 28.32 1178.31 17.02 8.85 5.62

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.