На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.04.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.