На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан
13.04.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано
прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација
суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

PM 10   PM 2,5
2022-04-13 07:00:00    62.21    24.49
2022-04-13 08:00:00    63.18    23.65
2022-04-13 09:00:00    62.94    19.45