На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида

Градски парк Брезоник
2021-04-12 02:00:00 579.62
2021-04-12 05:00:00 376.18
2021-04-12 06:00:00 396.52
2021-04-12 07:00:00 344.14
2021-04-12 08:00:00 1000.49
2021-04-12 09:00:00 602.91

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk

ПМ 10 ПМ 2.5
2021-04-12 05:00:00 67.44
2021-04-12 06:00:00 68.37
2021-04-12 07:00:00 209.94 42.71
2021-04-12 08:00:00 67.96
2021-04-12 09:00:00 51.1
2021-04-12 11:00:00 56.22
2021-04-12 12:00:00 50.41
2021-04-12 15:00:00 56.16
2021-04-12 16:00:00 57.75
2021-04-12 18:00:00 88.23 28.85
2021-04-12 19:00:00 64.18 36.31
2021-04-12 20:00:00 63.88 36.29
2021-04-12 21:00:00 52.65
2021-04-12 22:00:00 62.89
2021-04-12 23:00:00 54.47