На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

3/12/2022 21:00 56.5 29.28
3/12/2022 22:00 115.33 61.97
3/12/2022 23:00 50.14 29.11