На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 12.02.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2023-02-12 03:00:00 53.75
2023-02-12 16:00:00 52.45
2023-02-12 21:00:00 62.27
2023-02-12 22:00:00 53.86

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-02-12 00:00:00 35.95
2023-02-12 01:00:00 36.76
2023-02-12 02:00:00 40.76
2023-02-12 03:00:00 44.68
2023-02-12 05:00:00 30.76
2023-02-12 07:00:00 34.72
2023-02-12 08:00:00 39.39
2023-02-12 09:00:00 40.16
2023-02-12 10:00:00 38.28
2023-02-12 11:00:00 36.55
2023-02-12 12:00:00 36.22
2023-02-12 13:00:00 37.5
2023-02-12 14:00:00 37.05
2023-02-12 15:00:00 39.67
2023-02-12 16:00:00 49.21
2023-02-12 17:00:00 47.25
2023-02-12 18:00:00 43.22
2023-02-12 19:00:00 43.53
2023-02-12 20:00:00 47.11
2023-02-12 21:00:00 61.31
2023-02-12 22:00:00 54.02
2023-02-12 23:00:00 35.16