На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 11.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
PM10 PM2.5
11.12.2023 22:00 58.59 40.3
11.12.2023 23:00 56.98 40.9