На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.12.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Park Institut
12/11/2021 1:00 13.51 17.83 496.38 15.21 13.76
12/11/2021 16:00 26 420.46 15.46 6.82 12.69
Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк.