На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk.

PM10     PM2,5
2020-12-11 06:00:00 153.16 44.16
2020-12-11 07:00:00 73.16 36.28
2020-12-11 08:00:00 103.72 60.96
2020-12-11 09:00:00 70.36 43.87
2020-12-11 23:00:00 526.21 84.77
2020-12-12 00:00:00 448.93 60.52
2020-12-12 01:00:00 325.61 55.06
2020-12-12 02:00:00 471.93 98.93
2020-12-12 03:00:00 117.49 33.09
2020-12-12 04:00:00 63.24 24.21