На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски Парк.
2021-11-11 13:00:00 57.31
2021-11-11 16:00:00 51.88