На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.09.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-09-11 07:00:00    59.11
2023-09-11 08:00:00    59.48

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.