На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Брезоник у  9:00 часова и износило је 626.22 ug.m-3

Током истог периода јe евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парк

9/11/2021 7:00 53.46
9/11/2021 8:00 147.99
9/11/2021 9:00 76.54
9/11/2021 18:00 160.99