На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
2021-08-11 07:00:00 60.11 20.57
2021-08-11 08:00:00 75.76 19.93
2021-08-11 09:00:00 89.66 23.95