На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на  
мм Г.парк која је у 00:00 износила 634.87

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст