На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.06.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мерном месту Градски парк, на осталим мм није било прекорачења.

11.6.2023 08:00 361.44
Током истог периода на мерном месту Градски Парк није евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих  честица.