На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  PM 10 на мерном месту Градски Парк.

 

11.06.2021 15:00:00 52.01