На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 11.05.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-05-11 16:00:00 91.24
2023-05-11 20:00:00 65.97

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.