На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида

Брезоник Градски парк Институт Кривељ Слатина
5/11/2021 0:00 13.29 440.26 15 6.74 4.71
5/11/2021 2:00 14.46 67.22 386.42 7.89 4.28
5/11/2021 7:00 221.49 394.73 175.79 10.26 35.29

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.