На основу података са сајта Агенције  за заштиту животне средине на дан  11.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59  часова je евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида
  Брезоник Градски парк
 

2021-04-11 08:00:00

786.63 410.51
 

2021-04-11 20:00:00

  806.63

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

 

  ПМ 10 ПМ 2.5
2021-04-11 07:00:00 111.89 25.79
2021-04-11 08:00:00 147.73 41.17
2021-04-11 09:00:00 53.67  
2021-04-11 17:00:00 51.41  
2021-04-11 20:00:00 42.8 25.06